MERZITJA MU DOBËSUA KUR MORA LAJMIN NGA MIQ TË QKSH MIGJENI PËR RIBOTIMIN E PESË LIBRAVE TË MI-Ullmar Qvick

 MERZITJA MU DOBËSUA KUR MORA LAJMIN NGA MIQ TË QKSH MIGJENI PËR RIBOTIMIN E PESË LIBRAVE TË MI-Ullmar Qvick

Albanologjia është një shkencë që merret me kulturën, historinë dhe gjuhën e shqiptarëve dhe prandaj mund të konsiderohet si pjesë e Balkanologjisë. Brenda kuadrit të Albanologjisë zbatohen metodat shkencore për arkeologjinë, historinë dhe letërsinë dhe aplikacionet krahasuese.