Viron Kona:Tregim

Viron Kona

                        Gjoba

                      -tregim-

                                                             “I kam zgjedhur miqtë e mi,