Botime të reja

MERZITJA MU DOBËSUA KUR MORA LAJMIN NGA MIQ TË QKSH MIGJENI PËR RIBOTIMIN E PESË LIBRAVE TË MI-Ullmar Qvick

 MERZITJA MU DOBËSUA KUR MORA LAJMIN NGA MIQ TË QKSH MIGJENI PËR RIBOTIMIN E PESË LIBRAVE TË MI-Ullmar Qvick

Albanologjia është një shkencë që merret me kulturën, historinë dhe gjuhën e shqiptarëve dhe prandaj mund të konsiderohet si pjesë e Balkanologjisë. Brenda kuadrit të Albanologjisë zbatohen metodat shkencore për arkeologjinë, historinë dhe letërsinë dhe aplikacionet krahasuese.

Viron Kona: Ka shumë varfëri në shpirtrat e atyre që gojën e kanë plotë fjalë të mëdha

Viron Kona

             Ka shumë varfëri në shpirtrat e atyre që gojën e kanë plotë fjalë të mëdha

    (Përshtypje nga leximi i librit “Shqetësime mërgimtarësh” të shkrimtares shqiptare-norvegjeze Emine S. Hoti