Dituria

  • Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Home Publikationer-Botime të reja Prof. asc. dr. Begzad Baliu: Mahmud Hysa, Studime IV (me tema nga historia, gjuhёsia dhe letërsia kombëtare), “Era”, Prishtinë, 2011.

Prof. asc. dr. Begzad Baliu: Mahmud Hysa, Studime IV (me tema nga historia, gjuhёsia dhe letërsia kombëtare), “Era”, Prishtinë, 2011.

Prof. asc. dr. Begzad Baliu

 

PARATHËNIE

 

Mahmud  Hysa, Studime IV (me tema nga historia, gjuhёsia dhe letërsia kombëtare), “Era”, Prishtinë, 2011.

 

Është në natyrën e autorit të një vepre të shkruaj një parathënie që t’iu prijë studimeve të tij brenda një vëllimi, dhe është në natyrën e hulumtuesve të përkushtuar shkencorë që të dëgjojnë mendimin e kolegëve të tij, përkatësisht lexuesve të parë të veprës së tij, ndërkohë që vepra pret të hyj në shtyp, për më tej është në vullnetin e skajshëm të mjeshtërve të kërkimeve historike, historianëve të fushave të ndryshme, që përveç lexuesit të parë të kenë edhe parathëniet a pasthëniet e veprave të tyre, të cilat do t’iu prinin a përcillnin veprat e tyre.

Mjeshtri ynë, Profesori mbamendës i lëndës së Historisë së letërsisë së vjetër shqipe, Mahmut Hysa kam përshtypjen pikërisht këtë synim kishte kur kërkoi të shkruaj Parathënin e librit të tij, ndërkohë që librin tashmë e kishte nisur në shtyp, ndërsa po këtij libri i printe edhe një parathënie e zakonshme e tij. Dhe meqenëse parathënia e tij nuk mungonte, teksti im më parë se sa me autorin e Parathënies a Pasthënies ka të bëjë me lexuesin e parë.

Vepra më e re me studime e Profesor Mahmut Hysës është vazhdim i kërkimeve të tij historike, gjuhësore, letrare dhe kulturor në historinë e në qytetërimin shqiptar. Ajo tashmë nuk përfshinë vetëm studime të letërsisë së vjetër, letërsi të bejtexhinjve, apo të rilindjes, sikur përfshinin vëllimet e para të tij, as letërsi e gjuhësi të një periudhe të gjatë kohore, sikur përfshinte vëllimi III, por kërkime historike, gjuhësore dhe letrare kryesisht të shekullit XX.

 

Kujtesa historike si përvojë

Ky vëllim hapet me kapitullin Tema nga historia kombëtare, të cilit i prinë studimi edhe për historinë aktuale Gjenocidi sërb ndaj shqiptarëve të Quprisë. Fjala është për një nga temat shumë interesante për të cilat është shkruar pak dhe në mënyrë të përgjithësuar: shtrirjen e shqiptarëve në veri e verilindje të Serbisë së sotme dhe shpërnguljen e dhunshme e gjenocidale të tyre në kohën më të re. Në kohën që studimet serbe ka një shekull që ngrenë zërin për përmasën sllave të trashëgimisë serbe në Kosovën e mesjetës, shqiptarët heshtin për përmasën populluese, kulturore e qytetëruese të shtrirjes së tyre në Serbinë Veriore e Verilindore. Ndryshe nga studimet e gjertanishme që kanë karakter kryesisht publicistik, qasje e Profesor Hysës është mjaft e thelluar dhe e mbështetur fortë në dokumente letrare e dokumente historike të kohës, kryesisht të proveniencës serbe. Studimi i Profesor Hysës ridëshmon edhe njëherë, marrëdhëniet postmesjetare serbo-shqiptare dhe fatin e asaj pjese të popullit shqiptare që jetonte brenda influencës së shumicës serbe në këtë pjesë të Ballkanit gjatë periudhës së sundimit të Perandorisë Osmane. Kjo është arsyeja pse studimi i tij është përgjigje njëkohësisht edhe e marrëdhënieve të sotme shqiptare-serbe, të cilat po presin një zhvillim të ri, jo mbi konditat mitike të mesjetës apo romantike të shekullit XIX, por realist e moderne, sipas premisave që përcakton mendimi bashkëkohor i shekullit XXI.  Brenda këtij kapitulli botohet edhe një studim Tre marsi një pikё e zezё në historinë e popullit shqiptar: 132 vjet nga Traktati famëkeq  i Shёn Stefanit.  Në historinë kombëtare kemi shumë pika të zeza, por për fatin tonë të keq, ende nuk iu jemi qasur në përmasat që meritojnë të studiohen. Ende nuk jemi marrë me pasojat e tyre dhe sidomos me perspektivën e historisë sonë kombëtare, mbështetur në përvojën e këtyre ngjarjeve. Autori ynë ka sjellë një paraqitje detajuese dhe përimtuese të zhvillimit të këtyre ngjarjeve në kontekst të zhvillimeve shqiptare dhe ndërkombëtare, gjë që na bën të mendojmë më gjatë dhe më thellë për mënyrën se si e kemi shikuar historinë deri më tash. Studimi i momenteve të tilla si kjo e Traktatit të Shën Stefanit do të duhej të na vetëdijësonte për fatet tona historike dhe për përspektiven politike, diplomatike dhe strategjike të popullit shqiptare të të dy shteteve të tij në Ballkan, për më tepër për fatin e integrimit të hapësirës shqiptare në një shtet në Ballkan.

Veprat që kanë shënuar fatet historike të popullit shqiptar në shekullin XX

Boshtin e vëllimit të katërt me studime e përbëjnë katër vepra të cilat kanë shënuar ngjarje të rëndësishme historike të popullit shqiptarë gjatë shekullit XX. Fjala është për veprën e ambasadorit amerikan George Fred Williams, Shqiptarët, botuar në Tiranë, më 1930; veprën e Prof. Mehmet Vokshi, Shqipnija e Shqiptarëve, botuar në Tiranë më 1930; veprën e Hamit Kokalari Kosova djepi i shqiptarizmit, botuar në Tiranë në vitin 1943; si dhe veprën e Ismail Strazimirit, Kujtime historike, të shkruar më 1930, botuar si vepër postume vetëm në vitin 2010.

Studimi i parë George Fred Williams – mik i madh i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, është një qasje përimtuese e profesorit që tashmë ka një përvojë të gjatë, të gjerë e të thellë në hulumtimin dhe trajtimin e veprave me karakter historik. Fjala është për studimin brilant Shqiptarët, të ambasadorit amerikanë të viteve 1914 në Ballkan, që me prezencën diplomatike dhe me veprën e tij e ka ndihmuar çështjen shqiptare duke punuar në fushë të diplomacisë dhe duke shkruar e popullarizuar historinë, gjuhën, kulturën dhe sidomos çështjen e pazgjidhur shqiptare. Kjo është arsyeja pse një tekst që nga aspekti vëllimor nuk i kalon katër tabakë shtypi, profesori ynë e ka bërë objekt trajtimi shumdimansional, shumështresor dhe kompleks për të dëshmuar gjithë rrolin historik e të gjithkohshëm që pati në jetën dhe në fatet më tragjike të popullit shqiptar, që në fillim të shekullit XX. Ai është një tekst dëshmues për gjendjen e shqiptarëve dhe historisë së tyre; denoncues për fqinjët dhe kabinetet e diplomacisë europiane të kohës dhe kryengritës, i ambasadorit amerikan, që detyrën e tij në Ballkan e kthen në mision për vete dhe vizion për politiken e jashtme amerikane. Sigurisht kjo është arsyeja pse të kaluarën (lashtësinë shqiptare dhe gjuha e tyre, shenjat gjuhësore dhe etnopsikologjike në letërsinë homerike, besën, tolerancën fetare te shqiptarёt  nё nivelin mё tё lartё etj.) e shikon me sytë e iluministit të fillimit të shekullit XIX; kohën e tij (rolin e shqiptarëve në Europë, diplomacinë europiane dhe ruse, pretendimet e Sёrbisё për daljen nё det, rivalitetin  italiano-austriak rreth Shqipёrisё, rrezikun nga Sёrbia e Madhe, intencën për Perandorinë Sllave nё Ballkan, shkakun e vёrtetё të Luftёs sё Parё Botёrore, shtetin surogat të Fuqive tё Mёdha, diskrepancat rreth Princ Widit, hipokrizinë e diplomacisё europiane, diplomacinë sekrete dhe tiraninë absolute të Europёs, ndjenjën e lirisё dhe të trimёrisё sё malёsorёve etj.,) me sytë e diplomatit; ndërsa perspektivën e shqiptarëve (Çka meriton ky popull?, Ç’far mund tё bёjnё SHBA etj.) me sytë e atdhetarit dhe shtetbërësit të shkollës amerikane.

Studimi “Duke lexuar veprёn Shqipnija e Shqiptarvet tё Mehmet Vokshit: Refleksione për pavarёsinё dhe unitetin kombëtar tё njё doajeni kosovar”, është një hyrje jo vetëm në diskutimin e fakteve historike dhe kritikës së saj, por edhe hyrje për një histori të mendimit kritik shqiptar. Duke qenë një vepër e botuar në gjuhën shqipe, por që historianët kohë më parë kanë dëshmuar se kjo vepër është përkthyer edhe për nevoja të diplomacisë serbe dhe italiane të kohës, me të drejtë është cilësuar si vepra e parë e diplomacisë shqiptare e shkruar nga një personalitet i Kosovës. Leximi, sikur e thekson mjeshtri ynë, në të vërtetë nuk është vetëm dëshifrim i kësaj vepre, por i gjithë historisë kombëtare, prandaj jo rastësisht, ashtu sikur është vepruar edhe në studimet e tjera, nuk kemi të bëjmë vetëm me leximin dhe dëshifrimin, por mbishkrimin e gjithë librit. Aty ku mbaron dëshmia e Profesor Vokshit, fillon komenti i Profesor Hyses. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë sa me një histori të shkurtër, aq edhe me një sintezë; sa me një përmbledhje për nevoja të diplomacisë, aq edhe me një tipologji të temave të mëdha historike dhe jetësore të popullit shqiptar; sa me një doracak propagandistik, aq edhe me një vademekum, i cili nuk do të duhej të mungonte në tavolinat e diplomacisë shqiptare. Nëse kjo vepër i ka shërbyer dhe i shërben diplomacisë shqiptare për nevoja të brendshme, po kjo vepër i ka shërbyer dhe i shërben historianëve shqiptarë se si duhet përgjigjur historiografisë serbe. Megjithëse një tekst i vogël dhe në shikim të parë jo shumë me karakter propagandistik, kjo vepër do të mund të shërbente model për stilin shkencor, diplomatik dhe referencial të komunikimit me lexuesin. Gjuha e Profesor Vokshit, në tërësinë e realizimit të saj është shembulli brilant i tekstit, të cilin për fat të keq nuk e kemi as në botimet tona rreth një shekull më vonë.   

Studimi i radhës, për veprën e Hamit Kokalarit Kosova djepi i shqiptarizmit, (botuar në Tiranë në vitin 1943), sikur nuk është gjë tjetër veç se një sintezë e dy të parave. E kjo ka të bëjë jo vetëm me veprat e dy të parëve, po edhe me modelin e shfletimit, leximit dhe prezantimit të tyre. Prezantimi i saj shkon deri në nostalgji, sigurisht jo vetëm për faktin se horizonti i mbrojtjes së çështjes shqiptare zgjerohet, jo vetëm kritika e rreptë politikës serbe shtohet, por edhe për shkak se ndikimi i saj në jetën mendore dhe politike shqiptare është shumë më i madh dhe shumë më i thellë se sa dy veprat e mëparshme. Kjo është arsyeja pse në këtë vepër nuk dua të theksoj ndonjë veçanti të strukturës së saj përmbajtësore, as ndonjë veçanti të fatit të autorët të saj pas vendosjes së rendit të proletariatit në Shqipëri dhe ish-Jugosllavi, por dua të theksoj fatin e këtij libri në lëvizjen rinore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX. Ata që në diasporë kanë lexuar shtypin e Lëvizjes Ilegale Shqiptare, qofshin ata të majtë apo të djathtë, nuk e kanë të vështirë të gjejnë pjesë të këtij libri në shtypin e tyre, duke përfshirë këtu edhe botimin e plotë në diasporë menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, në kohën që në Shqipëri ishte i ndaluar për shkak të biografisë së autorit të saj, ndërsa në Kosovë për shkak të biografisë së autorit dhe të përmbajtjes së veprës. Horizonti i kësaj vepre ndërkaq zgjerohet jo vetëm për botimin e saj në shtypin e ilegales shqiptare, po edhe për shkak se kjo vepër do të zë kryet e vendit në dosjet e grupeve ilegale, të cilat do të dënohen edhe për shkak se kishin lexuar veprën e Hamit Kokallarit Kosova djep i shqiptarizmit. Në vitin 1984, në një nga dosjet e sigurimit dhe gjykatave serbe shkruante: “e akuzuara NN akuzohet për shpërndarjen mes shokëve dhe leximin e veprës së Hamit Kokallarit Kosova djep i shqiptarizmit” (Aktakuzën e Prokurori Publik i Qarkut në Pejë, PP. nr. 354/84, dhe 27/85).

Studimi “Vepër me qëndrime rigoroze ndaj objektivitetit historik, vë në plan të parë një dorëshkrim të autorit Ismail Strazimiri, Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë, “Naimi” Tiranë, 2010. Ndryshe nga veprat e mëparshme të cilat u shkruan dhe e përjetuan pritjen lexuesit dhe kontekstit historik vepra e Strazimirit u mbajt peng i shkaqeve të tjera historike dhe peng i ndërgjegjes sonë politike e ideologjike. Botimi i saj me kohë sigurisht do të ndihmonte një përmbajtje tjetër të historisë së kësaj kohe dhe do të ndërgjegjësonte shumë mendimin tonë intelektual, politik e konceptual për veten dhe qëndrimin që duhej të mbanim ndaj fqinjëve.

Në këtë vëllim janë botuar edhe disa tekste që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe dhe monumentet e saj historike e përmbajtësore. Profesori që me kaq përkushtim i ka studiuar veprat albanologjik për një periudhë shumë shekullore të botimit të tyre është e kuptueshme që me punën e tij të përhershme t’i përcjellë dhe t’i përjetësojë për opinionin përvjetorët e saj më të rëndësishëm. Fjala është për tekstet përkujtimore që shquajnë dhe rivlerësojnë gjuhën shqipe dhe alfabetin e saj, duke përshfaqur gjithë përmasën madhështore edhe historike të zhvillimit të saj. Një përkushtim tashmë i një kërkimi shumëdimensional, ku nuk kemi vetëm zhvillimet e brendshme dhe  historike të Kongresit të Manastirit, por edhe ngritjen intelektuale proeuropiane të bardëve të tyre, e shohim të shtruar gjerësisht dhe thellësisht në studimet Pёrpjekjet pёr alfabetin latin tё gjuhёs shqipe para Kongresit tё Manastirit dhe Argumentet e Çajupit pёr alfabetin latin tё gjuhёs shqipe, të cilat në të vërtetë sjellin gjithë mesazhin e përpjekjeve për alfabetin e gjuhës shqipe gjatë shekullit XIX. I mbështetur fortë në përmasën historike të përpjekjeve të të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë për një alfabet dhe për një gjuhë gjithëshqiptare. Sigurisht kjo është arsyeja pse reagimet e tij rreth përpjekjeve individuale dhe klanore për të ndërhyrë në sistemin gjuhësor të shqipes standarde janë të theksuara dhe të ashpra qoftë ndaj individëve të caktuar, qoftë ndaj grupeve të caktuara, të cilat gjatë dy dekadave të fundit kanë manifestuar qëndrime të hapura kundër procesit historik të standardizimit të shqipes. Po kësaj kujtese i takon edhe studimi përkujtimor Theodor Haxhifilipi – pararendës i Rilindjes Kombëtare, kushtuar njërit prej personalitetit të shquar jo vetëm të njërës prej periudhave të veçanta dhe mjaft të errëta të historisë kombëtare, por edhe njërës prej periudhave më të diskutuara të qytetërimit shqiptar. 

Veprat historike apo bashkëkohore si sistem apo si përmbajtje

Në kapitull më vete në vëllimin IV të Studimeve të Profesor Mahmut Hyses e përbëjnë recensionet, të cilat përtej një prezantimi të zakonshëm të veprave me karakter historik apo vetë teksteve dhe përmbajtjeve tjera, paraqesin analiza shumështresore të tyre dhe rivlerësime shumëdimensionale të temave historike, kulturore e gjuhësore të kohës të cilës i kanë takuar. Fjala është për recensionet Politika diplomatike e Ali Pashës, kushtuar veprës së Profesor Veli Veliu: Relacione diplomatike ndërmjet Ali Pashёs dhe Napoleonit, (1797-1814), Shkup, 2010; Dy vepra tё Milto Sotir Gurrёs me procedim romantik, kushtuar prozës së këtij personaliteti të veçantë të prozës nostalgjike dhe historike; Një botim tekstologjik i Divanit të Nezim Frakullës kushtuar monografisë shkencërisht të realizuar të Genciana Abazi–Egro, Nezim Berati: Divani shqip, Toena, Tiranё, 2009; Një  studim kontemplativ për filozofinë e Kavaljotit, kushtuar njërës prej monografive më të realizuara të dekadave të fundit nga Prof. Alfred Uçi: Filozofia e T.A.Kavaljotit, Voskopoja, Akademia e Re, ASHSH, Tiranё, 2004; Një monografi speciale për veprën Psikologjia të Hasan Tahsinit, kushtuar veprës biografike të Prof. dr. Nuri Abdiu: Psikologjia e Hasan Tahsinit, Tiranё, 2007, ku hidhet dritë për njërin prej personaliteteve më të rëndësishme të iluminizmit europian brenda sistemit të Perandorisë Osmane.

Vëllimi Studime IV, do të mund të shquhet edhe për një veçanti, të cilën mbase nuk e kanë vëllimet e tjera të kësaj kolane. Fjala është për përmbledhjet sistematike, tematike, apo historike të më shumë autorëve a temave të caktuara. Shembulli më i mirë brenda këtij vëllimi janë studimet e kolonës së parë për katër vepra fundamentale të mendimit shqiptarë të shekullit XX, si dhe për gjashtë studimeve për gjashtë romaneve të shkrimtarit bashkëkohës Ibrahim Kadriut, të cilat përbëjnë themelet e sigurta për një monografi mbi prozën romaneske të këtij shkrimtari. Fjala është për njërin prej romanet më të mira të Ibrahim Kadriut Nё Vajhall, romanin karakteristik të prozës së tij Spirale muzgu, romanin e përvojës sonë historike dhe bashkëkohore njëkohësisht Loja e fundit, romanin etnografik Kroi i ilaçit, romanin, sikur shprehet kritika, më të mirë të arritjeve të tij artistike dhe estetike Gloria nё mes, romanin emblematik jo vetë për vlerat artistike sa për temën që trajton, personalitetin e gruas që u bë sinonim i traditës shqiptare, Nëna Tereze me titull Qerrja e dritës. Romanet e këtij shkrimtari flasin gjerësisht e thellësisht për fatet individuale të heronjve historik të romaneve të tij dhe fatin kolektiv të popullit shqiptar si tërësi.  Vëllimi mbyllet edhe me një numër tekstesh recensionale: Sanie Gashit: Histori tё tmerrit 1998-99; Sinan Gashit: Pseudonimet e shkrimtarëve shqiptarë 1685-1964; Arbneshi i Zarёs, oazё shqiptare; Sinan Gashi: Arbneshi i Zarёs, oazё shqiptare; Veli Veliu: Vendlindja ime (Llakavica dhe Gostivari), dhe me shkrimet eseistike In memoriam në shenjë të botimit të tyre, apo në shenjë të kujtimit për personalitete të njohura të kulturës sonë, si Avni Lama, Profesor Lutfi Marku, Prof. Emin Pustina etj.

 Edhe lexuesi më pak i përkushtuar i veprave historiko-letrare nuk e ka vështirë të kuptoj se autori, me një përvoje shumëdekadëshe në studimin e historisë së letërsisë shqipe, me këto vëllime as nuk e ka hapur kolonën e tij, as nuk e ka mbyllur. Ndërkohë që boton këtë kolanë studimesh, në të njëjtën kohë hapë dhe përmbyllë monografitë për autorë a probleme të veçanta të karakterit historiko-letrar dhe shkruan studime për konferenca, autorë a vepra të caktuar, të cilat pritet t’i sistemojë edhe më tej në vëllimet që pritet t’iu pasvijnë vëllimeve I-IV.

Prishtinë, maj 2011

 

Newsflash

 

U MBAJT KUVENDI VJETOR I SHSHKSHS-së

NË KRISTIANSTAD TË SUEDISË

Në lokalet e Shoqatës kulturore shqiptare ”Ardhmëria” nga qyteti Kristianstad I Suedisë u mbajt Kuvendi vjetor i Shoqatës së Shkrimtarëve, Artistëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Papa Klementi XI Albani” në Suedi (ShShAKShS), në të cilin morën pjesë anëtarët e  ShShAKShS-së si dhe simpatizantë të fjalës së shkruar letrare dhe të arteve të tjera në Suedi. Pasi që kryetari i ShShAKShS-së z Hysen Ibrahimi shpalli të hapur Kuvendin vjetor, u zgjodh kryesia e punës së Kuvendit prej tre anëtarësh me në krye zonjën Qibrije Hoxha, e cila udhëhoqi me punën e Kuvendit.

Kuvendi miratoi rendin e ditës i cili ishte mjaft i ngjeshur dhe voluminoz me çështjet të cilat Krysia e ShShAKShS-së i kishte parashtruara para këtij Kuvendi vjetor pas pushimeve verore.

Kuvendin e përshëndeti Sejdi Zeka, anëtar i Shoqates ”Ardhmeria” si nikoqir, njëherit edhe anëtar i Krysisë së ShShAKShS-së.

Foto: Bajram Uka.

Në këmbë nga e majta: Adem Ahmeti, Daut Dauti, Mursel Shkupolli, Sejdi Zeka,Ibrahim Abedini, Riza Sheqiri, Rrahman Rrahmani, Shaban Murseli, Ramadan Hyseni, Avdi Rama, Skender Jashari, Remzi Basha, Sokol Demaku, Osman Ahmetgjekaj dhe Bahtir Latifi.

Ulur nga e majta: Xhemsan Ahmeti, Shyqri Gjurkaj, Bedri Paci, Qibrije Hoxha, Hysen Ibrahimi, Fetah Bahtiri, Myzafere Kryeziu, Isuf Bajraktari, Idriz Gashi, Ismet Hasani, Avdyl Uka dhe Xhafer Manaj. Kuvendi vjetor i ShShAKShS “Papa Klementi XI Albani” Kristianstad.

Kuvendi i sotëm, punimet i zhvilloi në frymën demokratike, ku u miruatuan disaa ndryshime dhe plotësime në Statutin e Shoqatës të cilat ishin më se të nevojshme e këto kryesisht kishin të bënin me disa çështje teknike të cilat ishin nga më herët. Këto ndyshime i arsyetoi anëtari i Krysisë së Shoqatës Fetah Bahtiri e të cilat në mënyrë unanime u përkrahen nga të pranishmit në Kuvend. Fetah Bahtiri u ngarkua që ta përgatisë tekstin e spastruar të Statutit të ShShAKShS-së dhe t`ua dërgojë me e-maila të gjithë anëtarëve të ShShAKShS-së.

Duke marrë parasyshë punën dhe aktivitetin e anëtareve të Shoqatës Kuvendi mori vendim që të lirohen nga detyra e anëtarit të Krysisë dhe të komisioneve të ShShAKShS-së një pjesë e anëtareve të saj të cilët ndoshta në pamundësi që të jenë aktiv, nuk janë anëtarësuar fare në Shoqatë dhe nuk e kanë paguar anëtarësinë as pas një periudhë dhjetëmujore të pritjes. Pas lirimit të tyre, Kuvendi zgjodhi anëtarë të rinj të Kryesisë dhe të disa komisioneve të ShShAKShS-së të cilët i zëvendësojnë anëtarët e liruar.

Nga ana e Kryetarit të Krysisisë Hysen Ibrahimi u paraqit raporti mbi punën e Shoqatës nga themelimi deri më sot. Ky ishte një raport gjithëpërfshirës dhe i hollësishëm i punës së Krysisë dhe anëtarëve të Shoqatës, e cila punë u kurorëzua me sukses me prezentimin dhe publikimin e librit ”Thesar Kombëtar i mërgatës shqiptare në Suedi numër 1 Për pavarësinë e Republkikës së Kosovës”, botuar kohë më parë në Kosovë ku edhe u bë promovimi tij në lokalet e Bibliotekës Kombetare e Universitare të Kosovës në Prishitne si dhe në Boletin në Kullën e Isa Boletinit.

U muar qëndrim pas bisedave dhe analizave të bëra që të vazhdohet me punë në këtë tempo në mënyrë që vitin e ardhshëm Shoqata të dalë me numrin dy të ”Thesarit Kombëtar”gjë që u përkrah pa rezervë nga të pranishmit.

Në këtë mbledhje unanimisht u vendos që për kontributin e jashtëzakonshëm të dhënë në veprimtarinë e gjertanishme të ShShAKShS-së mirënjohje me shkrim t`u ndahen Prof. Fetah Bahtirit dhe biznismenit Halim Hoti. Ceremonia e ndarjeve të këtyre mirënjohjeve do të realizohet në Sesionin e Dytë Shkencor, i cili do të mbahet në në Landskrona vitin 2013, me gjasë në muajin maj.

Kuvendi vendosi që ta shpallë anëtar nderi të ShShAKShS "Papa Klementi XI Albani" në Suedi Prof. Jusuf  Buxhovin. Ceremonia e shpalljes do të bëhet në Sesionin e Dytë Shkencor, i cili do të mbahet në vitin 2013, ashtu siç u cek më lart.

Raportin financiar i ShShAKShS-së konform nenit 40 të Statutit të ShShAKShS-së e paraqiti arkëtari i Shoqatës  Rrahman Rrahmani, i cili prezenti në mënyrë statistikore të dhënat finaciare të Shoqatës.

Ka kohë që nga ana e Shoqatës është filluar me përgatitjet për festimin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, e kështu grupi organizativ për këtë qëllim ka paraparë organizimin e shkuarjes me autobus në Shqipëri me rastin e festimit të 100-vjetorit të shtetit shqiptar.

Edhe ky propozim u përkrah nga Kuvendi dhe mbetet të shihet numri i të interesuarve për shkuarje dhe të kryhen veprimet e tjera përgatitore.

Gjatë kësaj vizite do të përgaditet një temë për përshtypjet e anëtarëve të Shoqatës së Shkrimtarëve dhe kjo temë do të inkorporohet në librin "Thesari Kombëtar 2".

Njëherësh në këtë mbledhje në ShShAKShS "Papa Klementi XI Albani" në Suedi u anëtrarësuan edhe disa anëtarë të rinj dhe të gjithë anëtarëve iu shpërndanë librezat e përgatitura të anëtarësisë.

Puna e anëtarëve të Shoqatës gjatë këtij viti ka qenë mjaft frytëdhënëse e kjo u pa më së miri me rastin e promovimit të titujve të botuar gjatë kësaj kohe nga ana e anëtarëve të Shoqatës.

Promovimi i veprave të anëtarëve të ShShAKShS-së. Në të vërtetë u promovuan këto krijime artistike dhe vepra të anëtarëve të Shoqatës:

-     Film dokumentar ”Baladë e përgjakur, Kosova“, autor Sejdi Zeka. Referues ishte Hysen Ibrahimi.

- ”Thesari Kombëtar 1, grup autorësh”. Referues: Qibrije Hoxha dhe Fetah Bahtiri.

- ”Loti mbeti në gjirmë të zemrës”, autor: Avdyl Uka. Referues: Rizah Sheqiri.

- ”Mbi uraganin e dhimbjeve”, autore: Zyrafete Manaj. Referues: Hysen Ibrahimi.

- “Kujtime nga Diaspora”, autor: Sokol Demaku. Referues: Ibrahim Abedini.

- “Monolog në mërgim”, autor: Fetah Bahtiri. Referues: Hysen Ibrahimi.

- “As i gjallë, as i vdekur”, autor: Bahtir Latifi. Referues: Hysen Ibrahimi.

- “Ditari i dhimbjeve”, autor: Sadullah Zendeli – Daja. Referues: Hysen Ibrahimi.

- U tregua edhe një film nga promovimi i veprës “Zjarri në duart e mia”, autor: Remzi Basha.

Kuvendin e shpalli të përfunduar kryetari z. Hysen Ibrahimi, duke i falënderuar të gjithë për diskutimet dhe sygjerimet e tyre të cilat begatuan Kuvendin, e në veçanti falënderoi nikoqirin, Kryesinë e Shoqatës Kulturore Shqiptare “Ardhmëria” në Kristianstad dhe arsimtarin z. Sejdi Zeka.

Më 22 shtator 2012                                                               Komisionin për Informim

Kristianstad                                                                           Sokol Demaku, kryetar