Dituria

  • Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Home Publikationer-Botime të reja Abetare e Posaçme

Abetare e Posaçme

Abetare e Posaçme

Për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë

Autorja: Urti Osmani

Titulli I librit: Abetare e Posaçme

Për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë

Numri I faqeve: 48

Botues: Shtypshkronja “Milenium i Ri”

Shtypi: Shtypshkronja “Milenium i Ri”

Donator: AIITC

Me anë të këtij libri synohet që nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë të përvetësojnë e të shqiptojnë saktë e drejt tingujt e gjuhës shqipe. Ky synim duhet të arrihet, sepse është një nga qëllimet e këtyre shkollave. Shqiptimi i qartë i tingujve dhe njohja e shkronjave të alfabetit të gjuhës amtare janë të domosdoshëm, sepse vetëm kështu përvetësimi i saj mund të quhet i plotë, por edhe se tekstet e leximit dhe literatura tjetër, me të cilën nxënësit bien në kontakt, janë shkruar mbi bazën e standardeve të gjuhës letrare shqipe. Mbi të gjitha, çdo njeri i kulturuar duhet ta flasë gjuhën e tij amtare sa më qartë e sa me më pak gabime e dialektizma, ashtu siç ndodh në vendet e qytetëruara të botës.

Kjo abetare besojmë se do t’u vijë në ndihmë nxënësve të Shkollave Shqipe të Mësimit Plotësues në diasporë, kudo ku ndodhen, por kryesisht atyre në vendet gjermanishtfolëse, anglishtfolëse dhe në Suedi.

Nga vëzhgimet që kemi bërë në disa Shkolla Shqipe të Mësimit Plotësues në vende të ndryshme të Europës, kemi konstatuar defekte shqiptimi në shumë nxënës. Tingujt nj, gj, rr dhe th në shumicën e rasteve nuk shqiptoheshin, natyrisht që edhe shkronjat e tyre nuk njiheshin. Shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe: ë, ç, dh, ll, sh, zh dhe xh, nuk pasqyrohen kështu në alfabetet e gjuhëve të lartpërmendura, por tingulli i njërës ose i tjetrës dëgjohet në gjuhën e huaj që ata mësojnë. P.sh. sh-ja shqipe në gjermanisht shkruhet kryesisht me shkronjat sch, në suedisht me shkronjat sk, ch dhe tj dhe dëgjohet si sh-ja shqipe.

Shkronjat e alfabetit shqip: c, q, x, y dhe z janë dhe në alfabetet e gjuhëve të huaja të lartpërmendura, por shqiptimi i tyre është i ndryshëm nga ai i gjuhës shqipe. P.sh. x-ja shqipe shqiptohet si ks në fjalët që e përmbajnë, ose z-ja në suedisht shqiptohet si s, ndërsa në gjermanisht kryesisht si c. Në anglisht si edhe në shqip z. Këto veçori i njohin shumë mirë mësuesit, që punojnë në këto shkolla me nxënësit

shqiptarë. Në këtë libër, 16 njësi mësimore u kushtohen tingujve të gjuhës shqipe dhe pikërisht: th, sh, ë, q, dh, zh, gj, rr, ll, nj, c, z, ç, x, xh dhe y.

Çdo njësi mësimore fillon në faqen çift dhe mbaron në atë tek. Kështu, me një të hapur libri, syri i nxënësit, me një shikim rrok në vija të përgjithshme, të gjithë përmbajtjen e njësisë. Por, meqë nxënësit nuk mund ta mësojnë vetë mënyrën e artikulimit (nyjëtimit) të tingullit që nuk shqiptojnë, as që mund ta korrigjojnë pa ndihmën e mësuesit. Jemi përpjekur që në faqen çift të çdo tingulli të japim udhëzime, kryesisht për mësuesit, lidhur me mënyrën e artikulimit të

tij, shoqëruar kjo me profilin përkatës dhe figura të tjera plotësuese. Ku ka pasur mundësi paraqitjeje, janë vendosur skica që paraqesin pamjen ballore ose në profil të organeve të gojës gjatë artikulimit të tingullit. Këto e ndihmojnë shumë edhe mësuesin.

Profilet e artikulimit të tingujve janë marrë nga libri i autorëve A.Dodi dhe J.Gjinari me titull “Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe”.

Tiranë, 1983. Po me këtë tekst jemi konsultuar për mënyrën e artikulimit të tingujve të ndryshëm.

Fjalët dhe fjalitë, në shumicën e rasteve, janë shoqëruar me figurat përkatëse, për t’u bërë më i lehtë kuptimi i tyre. Gjithashtu, ndërtimi gramatikor është i thjeshtë dhe i përshtatet moshës së nxënësve.

Tema “Mësoni, recitoni” zhvillohet me anë të tri vjershave, të cilat përmbajnë edhe 15 nga të 16 tingujt e mësuar prej nxënësve.

Nxënësit, duke i mësuar përmendsh këto vjersha dhe duke i deklamuar ato, sigurisht pa gabime shqiptimi, i automatizojnë tingujt e mësuar, të cilët duhet të shqiptohen sa më qartë e sa më saktë. Tingulli i automatizuar saktë nuk harrohet lehtë, nxënësi e shqipton lirshëm, pa u menduar se si duhet ta artikulojë.

Në libër përfshihet dhe alfabeti i gjuhës angleze, suedeze, asaj gjermane si dhe alfabeti i gjuhës shqipe, të cilin është e domosdoshme që ta mësojnë përmendsh, ashtu siç mësojnë alfabetin e gjuhës së vendit mikpritës. Një mësim i tillë është i nevojshëm. Mjafton të kujtojmë dobinë që u sjell nxënësve kur përdorin një fjalor, një enciklopedi etj.

Teksti përfundon me një vjershë të Naim Frashërit, e cila ngjall te nxënësit dashurinë për gjuhën amtare dhe atdheun.

 

Newsflash

                                                 

                                                                           Urime Dita e Pavarësisë

 

MESAZH PËRSHËNDETJEJE:

KREYSISË SË SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE, KRIJUESVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË, NË SUEDI

                                                                       -Z. Ibrahim Hyseni

 

Të dashur e të nderuar krijues dhe vëllezër shqiptarë!

Në pragun e ngjarjes së madhe historike të Kombit tonë, 99-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë sonë Kombëtare, me kënaqësi të veçantë mësova lajmin e gëzuar, përmes Internetit, për themelimin në  qytetin Fërslov, të Shoqatës së Shkrimtarëve, Krijuesve dhe Artistëve Shqiptarë në Suedi.

Ashtu siç jeni edhe ju më mirë në dijeni, komuniteti i emigrantëve shqiptarë në Suedinë mikpritëse, ka gjetur aty të gjitha kushtet për  punë e jetesë, por dhe për ruajtjen e zhvillimin e traditave kombëtare shqiptare në të gjitha fushat, si në arsim, letërsi, kulturë e art, shkencë e tjerë. Kjo është dëshmia  më e mirë e përkrahjes së emigrantëve tanë, nga ky shtet demokratik në brigjet e Skandinavisë, i cili jep  një shembull të çmuar edhe në mbështetjen e aspiratave të shqiptarëve për t’u integruar në Bashkësinë Europiane, si të Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës.

Kam patur rastin të ndjek  arritjet tuaja të lavdërushme, sasiore e cilësore,  me krijimtari në të gjitha fushat, për ruajtjen e traditave të lashta dhe të bukura të Kombit tonë, përmes botimeve të ndryshme, si dhe në Faqen e Internetit e në revistën “Dituria”, që drejtohen nga miku im i mirë, Sokol Demaku. Gjej rastin këtu të përmend edhe njohjen nga afër, në Panairin e 14-të të Librit në Tiranë (nëntor, 2011), me kolegun tuaj dhe krijuesin tashmë të afirmuar, Sadulla Zenbdeli (Daja), si dhe më parë me krijuesin Bahtir Latifi, po në Tiranë. Gjithashtu,  jam lidhur e kam bashkëpunuar në përgatitjen dhe botimin e librit (Tiranë, 2010) kushtuar Prof. Bedri Dedjes-Akademik, me z.Rizah Sheqiri. Këtu nuk mund të lë pa përmendur edhe punën e kënaqshme, që bëri znj. Qibrije Hoxha për përkthimin në gjuhën suedeze të librit për fëmijë, “Eh, more Bubulino”, me autor shkrimtarin e njohur shqiptar, Viron Kona, me banim në Tiranë.

Jam i bindur se qëllimi  i formimit të Shoqatës suaj të nderuar, për të nxitur e zhvilluar edhe më tej krijimtarinë në komunitetin shqiptar, me banim në Suedi, si në letërsi, arte etj., do të plotësohet me sukses të plotë. Kjo gjë do të mundësohet me shpirtin tuaj prejt artisti krijues dhe, mbi të gjitha, me atdhetarizmin e flaktë, që ju dallon, me mendje e zemër në të gjitha trojet amtare shqiptare.

Duke i mbyllur këto pak radhë, Ju përgëzoj nga zemra për këtë nismë tuajën të re dhe ju përshëndes, në prag të Festës së Flamurit, 99-vjetorit të Pavarësisë sonë Kombëtare, me besimin e plotë që, si deri tani dhe më shumë e më mirë në të ardhmen, ju do të krijoni vepra dinjitoze dhe me përmbajtje të thellë kombëtare shqiptare.

Paçi kurdoherë shëndet të plotë, begati dhe lumturi në familjet tuaja shqiptare!

Ju përqafoj ngrohtësisht dhe përzemërsaisht nga larg:

Prof. Murat Gecaj, publicist e studiues

Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Arsimtarëve të Shqipërisë,

Përgjegjës  sektori në Institutin e Integrimit të Kulturës Shqiptare

Tiranë, 27 nëntor 2011