Dituria

  • Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Home Debattartiklar-Debatt artikuj Fehmi Kryeziu: Rëndësia e përdorimit të teknologjisë dhe internetit në mësimdhënien e gjuhës angleze

Fehmi Kryeziu: Rëndësia e përdorimit të teknologjisë dhe internetit në mësimdhënien e gjuhës angleze

 

 

Fehmi Kryeziu

Rëndësia e përdorimit të teknologjisë dhe internetit në mësimdhënien  e gjuhës angleze

Shekujt që kemi lënë pas, kanë ‘’prodhuar‘’ mendje të ndritura të cilat kanë bërë zbulime nga më të thjeshtat deri te ato më epokalet. Por ndoshta asnjërit  prej tyre nuk i kishte vajtur në mendje se një ditë njerëzit do të ishin në gjendje të komunikonin me njëri-tjetrin nga njëri skaj në skajin tjetër  të botës. Mund te këtë qenë e pakapshme për ta që të gjitha veprat, nga ato me të voglat e deri te ato më voluminozët mund të lexoheshin “online”, kudo dhe kurdo që njerëzit duan! Përderisa shekujt e kaluar janë emëruar me emërtime të ndryshme për sa i përbëtë progresit, shekulli ynë, pra shekulli 21, me të drejtë quhet shekulli i informacionit dhe teknologjisë. Teknologjia dhe informacioni janë të lidhura me kompjuterin dhe internetin. Pra, mund të themi se jetojmë në një kohë ku teknologjia ka shtrirë “sundimin” e saj dhe se duket qartë që ky sundim do të jetë edhe më provokues në të ardhmen. Shtrirja dhe përmasat që ka marrë përdorimi i internetit janë të jashtëzakonshme. Nga disa mijëra përdorues në vitet e para të tij, deri në miliarda përdorues në ditët e sotme. Atëherë, interneti qenka një bibliotekë gjigante, qenka një botë e tërë mesazhesh dhe informatash, rrjetesh telefonike dhe një shtëpi e madhe botuese në gjithë globin!

Interneti si mundësi qëndron hapur njëzetekatër orë në çdo ditë të jetës sonë, ku ne mund të gjejmë të gjitha llojet e informacionit, thënë ndryshe; “është një autostradë ku në vend të veturave lëvizin ide e mendime me shpejtësinë dritës”.

Sot, nxënësit jetojnë në një botë të rrethuar me teknologji. Pra , teknologjia është nevojë e ditës. Evolucioni i shkollës kërkon një staf të përgatitur mirë, por dhe nxënësit duhet të jenë domosdo në trendët e reja që sjell koha. Ikja nga hapat tradicional të shkollës, ku shkollat dhe klasat më shumë ngjasonin me fabrikat dhe ku mësuesi sillej si një shef duke urdhëruar, tani në shekullin 21 duhet mbështetur një shkollë tjetër, bashkëkohore, ku nxënësi duhet të jetë kreativ, hulumtues e vlerësues, kjo është domosdoshmëri për një mësim dhe shkollë cilësore. Pikërisht, përdorimi i kompjuterit dhe teknologjisë informative nëpër klasa nxitë të nxënësi imagjinatën dhe e bën atë kreativ e hulumtues për të mësuar në vazhdimësi. Është e nevojshme që nxënësve tu mësohen aftësitë e shekullit 21, në të cilin ne jetojmë, e kjo mund të bëhet vetëm nëse mësuesit e tyre janë në funksion të përmbushjes se misionit të tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj, shkrimtari i njohur amerikan dhe njohës i çështjeve të arsimit dhe mësimdhënies, Michael Prensky, thotë: ’’Nxënësit e sotëm mendojnë dhe përpunojnë informata që dallojnë krejtësisht nga ato të paraardhëseve të tyre, duke marrë parasysh se: të gjithë nxënësit tanë sot e kanë gjuhë amtare gjuhën digjitale të kompjuterëve, video lojërat dhe internetin dhe duke avokuar se mësimdhënësit e sotëm duhet të mësojnë të komunikojnë në gjuhën dhe stilin e nxënësve të tyre“...

Hulumtimet e bëra në shkollat  amerikane kanë treguar qartë se  dijet e  nxënësve të shkollave që kanë përdorur kompjuterin dhe internetin në lëndët mësimore kanë qenë të një niveli shumë më të lartë se niveli tek shkollat që nuk kishin përdorur teknologjinë në procesin mësimor. Ligjërimet e thata të mësuesve duhet zëvendësuar me pamjet vizuale dhe qasje tjetër fare në klasat e shekullit 21.

Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënien dhe mësimnxënien e gjuhës angleze në shkollat tona ka marrë një shtrirje të konsiderueshme. Pajisja e disa shkollave me kompjuter dhe internet ka  bërë  të mundur që orët e gjuhës angleze të bëhen pjesë e një komunikimi global  brenda klasës. Nxënësit, me ndihmën e arsimtarit të tyre mund të komunikojnë me nxënës të shkollave të vendeve të ndryshme në gjithë botën, gjë e cila ndihmon edhe në shkëmbimet  reciproke dhe marrjen e informacioneve të reja. Përveç kësaj, interneti ofron një oqean të tërë të burimeve gjuhësore, të aktiviteteve  të ndryshme të karakterit gjuhësor, kuizeve  të cilat mund të  vihen në funksion të nxënësve  për një arritshmëri sa më të lartë në nxënie.

Fuqia e internetit dhe informacionet në të, janë burime që duhen konsumuar. Sot interneti disponon rrjete të fuqishme sociale si: facebook, twitter, Linkedin, my space etj., të cilat edhepse të themeluara për qëllime të ndryshme paraqesin një mundësi të mirë të shkëmbimit të informacioneve dhe përvojave midis njerëzve të profileve të ndryshme. Vend elitar në këto rrjete zënë padyshim të mësuarit e gjuhës angleze. Shkollat dhe kolegjet me prestigjioze të botës, duke parë se numri i anëtarëve të këtyre rrjeteve po i afrohet miliardit kanë ngarendur të plasojnë  punën e tyre për qëllime edhe komerciale, megjithatë individi është përfitues në përthithjen e informatave të ndryshme në rrjetin e internetit. Me një përdorim të organizuar dhe të mirëstrukturuar këto rrjete ofrojnë dhe lehtësojnë dukshëm komunikimin në mes të mësimdhënësve dhe nxënësve të tyre. Një përqindje vogël e arsimtarëve të anglishtes në Kosove dinë që në kuadër të projektit Basic Education Program – BEP, është zhvilluar ueb-faqja e projektit, e cila përmban edhe platformën CONNECT. Në kuadër të kësaj platforme janë krijuar disa grupe, njëra nga këto është edhe KOSOVO ENGLISH LANGUAGE TAECHERS - KELT. Të gjithë mësimdhënësit që lidhen në këtë platformë përfitojnë të gjitha shërbimet e ofruara nga ky program, pra mund të marrin material të kursit për përdorimin e teknologjisë informative në mësimdhënie dhe të nxënit e gjuhës angleze.

Shekulli 21, karakterizohet si shekull i informatikës, megjithatë, pa zotëruar aftësitë esenciale, siç janë: leximi, përdorimi i dokumenteve, shkrimi, numërimi, komunikimi, puna ekipore, aftësia e të menduarit, përdorimi i kompjuterit dhe të mësuarit në vazhdimësi, është e zorshme të thuash se mund të zotërohet profesionalisht dhe me shkathtësi të duhur përdorimi i kompjuterit.


Shkroi Fehmi Kryeziu  profesor i gjuhes dhe letersis angleze

Shkolla fillore ‘’Beqir Gashi ‘’ ne Mleqan - Malisheve

Konsulent i USAID ne programin PATH

Fasilitator i certifikuar ne komponenetene gjuhes angleze ne:

Perdorimi i teknologjis ne mesimdhenien dhe mesimnxeniene gjuhes angleze.

 

 

Tidningen-Gazeta

Vem är Online?

Kemi 12 vizitorë n'linjë

Besökare

Shikimet e përmbajtjes : 1020541
SocialTwist Tell-a-Friend

Newsflash

THIRRJE PËR KUMTESA SHKENCORE

Konferencë shkencore

15.12.2013, Gostivar (Mavrovë)

Afati për dorëzimin e abstrakteve: 20.10.2013

“REKA E EPËRME DHE SHQIPTARËT E REKËS”

në 100 vjetorin e Luftërave Ballkanike –

Duke pasur parasysh se golgotën Ballkanike më së tepërmi e kanë përjetuar shqiptarët, në këtë kontekst Reka e Epërme, Maqedoni, përbën një fenomen që meriton trajtim shumëdimensional si një zonë e populluar me shqiptarë autoktonë, që ndër shekuj janë përballur me sfida të shumta, nga ato të natyrës religjioze, politike, kulturore, arsimore, ekonomike e të tjera. Në dekadën e dytë të shekullit XXI bëhen plot 100 vjet nga luftërat ballkanike, një jubile ky i shënuar në vende të ndryshme, që meriton të fokusohet edhe nga profilet shkencore shqiptare dhe të tjera, gjithnjë me qëllim që të nxirret në dritë e vërteta lidhur me këtë rajon/zonë zorrë qorre e shqiptarisë, si pasojë e zhvatjes, mostrajtimit adekuat nga politikat dhe pushtetet e kohës (Mbretëria Serbe,  Bullgaria, SKS, regjimi komunist, demokracia joautentike e kohës).

Meqë misioni i intelektualit është të lë gjurmë në kohë dhe të shprehë konsktruktivitetin e tij social, ne – një grup pedagogësh me prejardhje nga vetë ky rajon, e gjetëm të arsyeshme që t’i mbledhim dijetarët, shkencëtarët, publicistë dhe intelektualë në përgjithësi, për të shprehur diskursin e mirëfilltë objektiv, pa ngarkesa ideologjike, lidhur me fenomenin e quajtur Rekë. Ndër të tjera si motiv na ka shërbyer edhe ideja e borxhit që brezat e rinj kanë ndaj atyre që janë viktimizuar për hir të mbrojtjes së identitetit dhe kauzës sonë kombëtare.

Në këtë drejtim, të mbështetur edhe nga shoqëria civile dhe qytetarët në përgjithësi, bëjmë publike thirrjen për kumtesa shkencore që lidhen me temën nga këto sfera:

histori

sociologji

ekonomi

gjuhësi

folklor

etnografi

kulturologji

arsim

pedagogji

gjeografi

politologji

art figurativ

ABTRAKTET

Afati i dorëzimit të abstrakteve: 20 Tetor 2013

Afati i fundit i dorëzimit të punimeve: 25 Nëntor punimet

Abstraktet duhet të jenë jo më tepër se 300 fjalë dhe të shoqëruara me 5 fjalë kyç.

Abstraktet dorëzohet në njërën nga këto tre gjuhë: shqip, maqedonisht dhe anglisht.

Përgjigjja për abstraktet e pranuara më 30 Tetor 2013.

TEKSTET E PLOTA TË KUMTESAVE

Dorëzohen deri më 25 nëntor 2013, në

n.selimi@seeu.edu.mk

a.pajaziti@seeu.edu.mk

r.zuferi@seeu.edu.mk

Pjesëmarrje është pa pagesë.

Tekstet e recenzuara dhe të dërguara brenda afatit do të botohen në një përmbledhje kumtesash me karakter shkencor.

 

Научна конференција

15.12.2013, Гостивар (Маврово)

„ ГОРНА РЕКА И АЛБАНЦИТЕ ОД РЕКА„

-  100 годишнина од Балканските војни -

Албанците како најстар и автохтон народ во Балканот, во нивната историја поминувале низ безброј големи голготи и патишествии, кои успеале да опстанат и да го зачуваат нивниот јазик, идентитет, традиција и историја. Низ една таква повеќедимензијонална голгота помина и Горна Река – Македонија, регион населен со автохтони Албанци од православна и мулсиманска вероисповест. Тие низ векови, најмногу од сите се соочувале со разни предизвици, пред се од религиозна, политичка, културна, образовна, економска и друга природа, кои кај еден дел и значително влијаеле кон нивна етничка асимилација.

Во втората декада на овој век, се надовршуваат „100 години од Балканските војни„, јубиле кои се одбележува во разни места на Балканот. Овој јубиле заслужува да се одбележи и од страна на научниот свет на Албанците, се со цел да се открие и разјасни вистината за овој регион, кој со декади претставувал „слепо црево„ за албанството воопшто, пред се како резултат на негрижа и неадекватно третирање од тогашните политики и власти (Српското кралство, Бугарија, СХС, комунистичкиот режим, неадекватната демокрација  и тн.).

Пошто мисијата на интелектуалецот е да остава траги во време и да го изрази неговиот социјален конструктивитет, ние група на интелектуалци  и педагози, кој потекнуваме од овој регион, одлучивме да испратиме повик кон сите заинтересирани научници, мислители, публицисти и воопшто сите интелектуалци, без политичка заднина, да земаат учество во научната конференција наречен феномен „РЕКА„.  Од друга страна, оваа е еден долг што ние како нова генерација го имаме кон сите тие дејци кои се жртвуваа за негување и одбрана на идентитетот и нашата национална кауза.

Од овој аспект, подржани и од цивилното општество и граѓаните воопшто, објавуваме јавен повик за научни реферати од овие сфери:

  Историја

  Социологија

  Економија

  Јазик

  Фолклор

  Етнографија

  Културологија

  Образование

  Педагогија

  Географија

  Политикологија

  Ликовна уметност

АБСТРАКТИ

Рокот за пријавување на абстрактите е до 20.10.2013

Абстрактите не треба да имаат повеќе од 300 збора, и  треба да се придружени со 5 клучни збора

Абстрактите може да ги доставите во еден од трите јазици: албански, македонски и англиски

25 ноември, последниот датум на поднесување на научен труд

Одговорите од прифатените абстракти ќе бидат објавени на 30.10.2013

ЦЕЛОСНИТЕ ТЕКСТОВИ НА РЕФЕРАТИТЕ

Се доставуваат до 25.11.2013, на следните

n.selimi@seeu.edu.mk

a.pajaziti@seeu.edu.mk

r.zuferi@seeu.edu.mk

Учеството е безплатно

 

Рецензираните текстови и текстовите испратени во определниот рок ќе бидат печатени во Зборник на реферати со научен карактер

 


CALL FOR PAPERS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“UPPER REKA AND REKA’S ALBANIANS”

December15-th, 2013, Gostivar (Mavrovo)

Deadline for abstracts: October 20-th, 2013

Bearing in mind that Albanian were the ones who have experienced the Balkan’s golgotha , in this context, the Upper Reka, in Macedonia constitutes a phenomenon that deserves multidimensional treatment as an area populated by autochthonous Albanians who within centuries have faced numerous challenges, from religious aspect, political, cultural, educational, economic and other. By the second decade of the XXI century, will have completed ​​fully 100 years of Balkan wars, this jubilee is celebrated in different countries, which deserves to also focus on the Albanians scientific profiles and other, just for the purpose of clarifying the truth about this Albanian blind- region, which has come as a result of extortion, the inadequate treatment of politics and ascendancies of the time (Serbian Kingdom, Bulgaria, SKS, communist regime, unauthentic democracy of time).

Since the intellectual mission is to leave traces on time and to express his/her social constructivism , a group of professors originating from the region itself, we found it reasonable to gather scholars, scientists, publicists and intellectuals in general, to express the genuine discourse, without ideological burden, the so-called phenomenon Reka. Among others as a motive has served us the idea of debt that the youth have towards those who have victimized for the sake of protecting our national identity and cause.

In this case, supported by civil society and citizens in general, we are making a public announcement for scientific papers related to the topic of the following areas:

-History

-Sociology

-Economy

-Literature

-Folklore

-ethnography

-Culture

-Education

-Geography

-politics

-Fine arts

Abstracts:

Deadline for submission of abstracts: 20 October, 2013

Abstracts should be no longer than 300 words, and associated with the 5 key word.

Abstracts should be submitted in one of three languages: Albanian, Macedonian and English.

Deadline for submissions: November 25, 2013

The responses of the accepted abstracts will be out on Oktober 30th, 2013.

Full texts of papers:

Submitted by November 25, 2013, to

n.selimi @ seeu.edu.mk; a.pajaziti @ seeu.edu.mk ; r.zuferi @ seeu.edu.mk

The participation is for free.

The observed texts sent and will be published within a collection of scientific papers.