Dituria

  • Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Home Debattartiklar-Debatt artikuj Fehmi Kryeziu: Rëndësia e përdorimit të teknologjisë dhe internetit në mësimdhënien e gjuhës angleze

Fehmi Kryeziu: Rëndësia e përdorimit të teknologjisë dhe internetit në mësimdhënien e gjuhës angleze

 

 

Fehmi Kryeziu

Rëndësia e përdorimit të teknologjisë dhe internetit në mësimdhënien  e gjuhës angleze

Shekujt që kemi lënë pas, kanë ‘’prodhuar‘’ mendje të ndritura të cilat kanë bërë zbulime nga më të thjeshtat deri te ato më epokalet. Por ndoshta asnjërit  prej tyre nuk i kishte vajtur në mendje se një ditë njerëzit do të ishin në gjendje të komunikonin me njëri-tjetrin nga njëri skaj në skajin tjetër  të botës. Mund te këtë qenë e pakapshme për ta që të gjitha veprat, nga ato me të voglat e deri te ato më voluminozët mund të lexoheshin “online”, kudo dhe kurdo që njerëzit duan! Përderisa shekujt e kaluar janë emëruar me emërtime të ndryshme për sa i përbëtë progresit, shekulli ynë, pra shekulli 21, me të drejtë quhet shekulli i informacionit dhe teknologjisë. Teknologjia dhe informacioni janë të lidhura me kompjuterin dhe internetin. Pra, mund të themi se jetojmë në një kohë ku teknologjia ka shtrirë “sundimin” e saj dhe se duket qartë që ky sundim do të jetë edhe më provokues në të ardhmen. Shtrirja dhe përmasat që ka marrë përdorimi i internetit janë të jashtëzakonshme. Nga disa mijëra përdorues në vitet e para të tij, deri në miliarda përdorues në ditët e sotme. Atëherë, interneti qenka një bibliotekë gjigante, qenka një botë e tërë mesazhesh dhe informatash, rrjetesh telefonike dhe një shtëpi e madhe botuese në gjithë globin!

Interneti si mundësi qëndron hapur njëzetekatër orë në çdo ditë të jetës sonë, ku ne mund të gjejmë të gjitha llojet e informacionit, thënë ndryshe; “është një autostradë ku në vend të veturave lëvizin ide e mendime me shpejtësinë dritës”.

Sot, nxënësit jetojnë në një botë të rrethuar me teknologji. Pra , teknologjia është nevojë e ditës. Evolucioni i shkollës kërkon një staf të përgatitur mirë, por dhe nxënësit duhet të jenë domosdo në trendët e reja që sjell koha. Ikja nga hapat tradicional të shkollës, ku shkollat dhe klasat më shumë ngjasonin me fabrikat dhe ku mësuesi sillej si një shef duke urdhëruar, tani në shekullin 21 duhet mbështetur një shkollë tjetër, bashkëkohore, ku nxënësi duhet të jetë kreativ, hulumtues e vlerësues, kjo është domosdoshmëri për një mësim dhe shkollë cilësore. Pikërisht, përdorimi i kompjuterit dhe teknologjisë informative nëpër klasa nxitë të nxënësi imagjinatën dhe e bën atë kreativ e hulumtues për të mësuar në vazhdimësi. Është e nevojshme që nxënësve tu mësohen aftësitë e shekullit 21, në të cilin ne jetojmë, e kjo mund të bëhet vetëm nëse mësuesit e tyre janë në funksion të përmbushjes se misionit të tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Andaj, shkrimtari i njohur amerikan dhe njohës i çështjeve të arsimit dhe mësimdhënies, Michael Prensky, thotë: ’’Nxënësit e sotëm mendojnë dhe përpunojnë informata që dallojnë krejtësisht nga ato të paraardhëseve të tyre, duke marrë parasysh se: të gjithë nxënësit tanë sot e kanë gjuhë amtare gjuhën digjitale të kompjuterëve, video lojërat dhe internetin dhe duke avokuar se mësimdhënësit e sotëm duhet të mësojnë të komunikojnë në gjuhën dhe stilin e nxënësve të tyre“...

Hulumtimet e bëra në shkollat  amerikane kanë treguar qartë se  dijet e  nxënësve të shkollave që kanë përdorur kompjuterin dhe internetin në lëndët mësimore kanë qenë të një niveli shumë më të lartë se niveli tek shkollat që nuk kishin përdorur teknologjinë në procesin mësimor. Ligjërimet e thata të mësuesve duhet zëvendësuar me pamjet vizuale dhe qasje tjetër fare në klasat e shekullit 21.

Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënien dhe mësimnxënien e gjuhës angleze në shkollat tona ka marrë një shtrirje të konsiderueshme. Pajisja e disa shkollave me kompjuter dhe internet ka  bërë  të mundur që orët e gjuhës angleze të bëhen pjesë e një komunikimi global  brenda klasës. Nxënësit, me ndihmën e arsimtarit të tyre mund të komunikojnë me nxënës të shkollave të vendeve të ndryshme në gjithë botën, gjë e cila ndihmon edhe në shkëmbimet  reciproke dhe marrjen e informacioneve të reja. Përveç kësaj, interneti ofron një oqean të tërë të burimeve gjuhësore, të aktiviteteve  të ndryshme të karakterit gjuhësor, kuizeve  të cilat mund të  vihen në funksion të nxënësve  për një arritshmëri sa më të lartë në nxënie.

Fuqia e internetit dhe informacionet në të, janë burime që duhen konsumuar. Sot interneti disponon rrjete të fuqishme sociale si: facebook, twitter, Linkedin, my space etj., të cilat edhepse të themeluara për qëllime të ndryshme paraqesin një mundësi të mirë të shkëmbimit të informacioneve dhe përvojave midis njerëzve të profileve të ndryshme. Vend elitar në këto rrjete zënë padyshim të mësuarit e gjuhës angleze. Shkollat dhe kolegjet me prestigjioze të botës, duke parë se numri i anëtarëve të këtyre rrjeteve po i afrohet miliardit kanë ngarendur të plasojnë  punën e tyre për qëllime edhe komerciale, megjithatë individi është përfitues në përthithjen e informatave të ndryshme në rrjetin e internetit. Me një përdorim të organizuar dhe të mirëstrukturuar këto rrjete ofrojnë dhe lehtësojnë dukshëm komunikimin në mes të mësimdhënësve dhe nxënësve të tyre. Një përqindje vogël e arsimtarëve të anglishtes në Kosove dinë që në kuadër të projektit Basic Education Program – BEP, është zhvilluar ueb-faqja e projektit, e cila përmban edhe platformën CONNECT. Në kuadër të kësaj platforme janë krijuar disa grupe, njëra nga këto është edhe KOSOVO ENGLISH LANGUAGE TAECHERS - KELT. Të gjithë mësimdhënësit që lidhen në këtë platformë përfitojnë të gjitha shërbimet e ofruara nga ky program, pra mund të marrin material të kursit për përdorimin e teknologjisë informative në mësimdhënie dhe të nxënit e gjuhës angleze.

Shekulli 21, karakterizohet si shekull i informatikës, megjithatë, pa zotëruar aftësitë esenciale, siç janë: leximi, përdorimi i dokumenteve, shkrimi, numërimi, komunikimi, puna ekipore, aftësia e të menduarit, përdorimi i kompjuterit dhe të mësuarit në vazhdimësi, është e zorshme të thuash se mund të zotërohet profesionalisht dhe me shkathtësi të duhur përdorimi i kompjuterit.


Shkroi Fehmi Kryeziu  profesor i gjuhes dhe letersis angleze

Shkolla fillore ‘’Beqir Gashi ‘’ ne Mleqan - Malisheve

Konsulent i USAID ne programin PATH

Fasilitator i certifikuar ne komponenetene gjuhes angleze ne:

Perdorimi i teknologjis ne mesimdhenien dhe mesimnxeniene gjuhes angleze.

 

 

Tidningen-Gazeta

Vem är Online?

Kemi 17 vizitorë n'linjë

Besökare

Shikimet e përmbajtjes : 1316737
SocialTwist Tell-a-Friend

Newsflash

 

 AIITC shpreh gatishmërinë për bashkëpunim në ndërtimin e Universitetit të Shkencave Islame në Shqipëri

Ramiz  Zeka 

Drejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC) Dr. Ramiz Zekaj mbështet vendimin e kryesisë së Komunitetit Musliman të Shqipërisë (KMSH) për hapjen e universitetit të shkencave Islame në Shqipëri dhe ofron asistencë profesionale e organizative për t’u bërë pjesë e këtij projekti të rëndësishëm kombëtar.

Duke qene se mbi 70 përqind e popullsisë shqiptare i përket besimit islam, hapja e një universiteti me karakter teologjik do t’i përgjigjej kërkesave të besimtarëve për t’u kompletuar me dije mbi Islamin dhe do të shuante debatet dhe diskriminimet e praktikantëve të këtij besimi, të bëra herë pas here nga universitetet laike. Idenë për hapjen e një universiteti të tillë nga KMSH, e mbështet edhe Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC).  Ky institut, me një veprimtari rreth çerekshekullore në përhapjen e kulturës dhe vlerave madhështore të Islamit, është i gatshëm për ta përkrahur KMSH-në me asistencë profesionale e organizative, por edhe për t’u bërë pjesë e këtij projekti të rëndësishëm kombëtar me qëllim të krijimit dhe të forcimit të hapësirës intelektuale islame evropiane të arsimit të lartë islam në vendin tonë. Këtë e ka deklaruar drejtori i AIITC-së, Dr. Ramiz Zekaj, i cili thekson se do të ndiqet rruga e bashkëpunimit të realizimit me sukses të këtij projekti madhor. Sipas tij, “hapja e një institucioni të kësaj natyre në Kryeqytetin e Shqipërisë ka rëndësi të madhe në arritjen e standardeve sa më të larta në lëvrimin e kulturës dhe qytetërimit islam, por edhe në  rritjen e zhvillimit ekonomik, kulturor dhe social të vendit. Arsimimi fetar për shqiptarët është histori, aktualitet edhe perspektivë. Formimi, dijet, edukata dhe kultura fetare është oksigjeni që  mund të kontribuojë më së miri për shëndoshjen e klimës së rënduar sociale në vend”.

Dr. Ramiz Zekaj përmend faktin se qeveria shqiptare dhe organizmat ndërkombëtare e kanë parë me shumë interes një nismë të tillë, që nuk ka arritur të jetësohet akoma. Dihet se tashmë në qytete e metropole europiane kemi disa universitete siç është ai i Roterdamit, ndërsa në Ballkan kemi disa fakultete Islame si në Sarajevë, Prishtinë, Shkup, Pazar të Ri (Sanxhak), etj.

Shumë prej të rinjve shqiptarë janë detyruar që herë pas here t’i drejtohen këtyre universiteteve, por edhe të tjerave me karakter fetar për të përmbushur etjen e tyre në formimin mendor dhe shpirtëror mbi Islamin.  Universiteti i Shkencave Islame në Shqipëri do t’u vijë në ndihmë të gjithë të rinjve, që nuk kanë mundësinë të jenë pjesë e universiteteve jashtë vendit dhe gjithashtu do të ndikojë në reduktimin e shpenzimeve ekonomike për studentët të cilët janë aktualisht në universitetet islame botërore. 

Konkretizimi i këtij projekti, sipas Dr.Ramiz Zekaj ka nevojë për hartimin një projekt-plani të detajuar që nënkupton bashkërendimin e punës me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe të shpejtohet me krijimin e grupeve të punës që do të merren me kurrikulat e këtij Universiteti, krijimin e kapaciteteve të punës dhe zhvillimi e gjetja e burimeve njerëzore e financiare. Sigurisht kjo kërkon në rend të parë një mbështetje maksimale të qeverisë shqiptare si dhe konsulta të shumta me specialistë e drejtues të universiteteve homologe vendas dhe të huaj.

Monitorimi i zbatimit të këtij projekti nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, por edhe nga Komiteti Shtetëror i Kulteve mundëson ndërmarrjen e veprimeve të efektshme në formën e asistencës nga njësitë e specializuara lokale dhe kombëtare.