Intervista

BISEDË ME ZOTIN DAVID HELLSTEN

BISEDË ME ZOTIN DAVID HELLSTEN

(Misionar suedez në Durrës të Shqipërisë)

Liria është gjë e mirë, por kush bie në grackën e lakmisë - e cila mbizotëron në botëkuptimin perëndimor - prapë nuk është i lirë. Mos iu dorëzoni korrupsionit dhe lakmisë për para dhe pasuri: Shqipëria është më e pasur se ç’ka qenë. Liria është gjë e mirë, por kush bie në grackën e lakmisë - e cila mbizotëron në botëkuptimin perëndimor - prapë nuk është i lirë.

Ju lutem një prezentim të shkurtër për lexuesit tanë?

Profesioni i juaj?

Tani për tani jam mësues teologjie në Durrës, por trajnimi im është për pastor, dmth. drejtues kishe.

Çka ju shtyri ju të shkoni në Shqipëri?