lajme

Gjokë Dukaj fitues i çmimit vjetor të Komunës së Tuzit

Kristijan Dukaj

Gjokë Dukaj fitues i çmimit vjetor të Komunës së Tuzit

Ai, u shpreh i kënaqur nga fakti se përfaqësuesit e pushteti vendor kanë vlerësuar punën dhe angazhimin e tij shumë vjeçar jo vetëm në fushën e gazetarisë, por edhe punën frytdhënëse në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave të trashëguara si dhe në krijimin e vlerave të reja në fushën e publicistikës dhe të produksionit.

lajme2

Step #1. Create the content

  • Download, install and enable the Views Infinite Scroll module
  • Click Content > Add content > Article
  • Create the articles’ content. It will be a simple article with a picture of the flag and the related content to each country.
  • Click Save and Publish each time you create an article

lajme1

Bootstrap includes simple and easily customized typography for headings, body text, lists, and more. For even more control, check out the textual utility classes.

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6>, are available. .h1 through .h6 classes are also available, for when you want to match the font styling of a heading but still want your text to be displayed inline.