”KLITHMA E TOKËS” E ALBA HUTA PËRMBLEDHJE POEZISH QË UA KUSHTON VAJZAVE TË SAJA

”KLITHMA E TOKËS” E ALBA HUTA PËRMBLEDHJE POEZISH QË UA KUSHTON VAJZAVE TË SAJA

E thotë që në fillim autorja se ky libër u kushtohet tri vajzave të saja Enit, Mikit dhe Anjës, sepse si autorja thotë ato janë aryeja e jetës së saj si nënë dhe se ato janë sikur lulet në natyrë që e zbukurojnë jetën. Ato janë ato lule që autorës ia zbukorojn ë jetën dhe ate e bejnë të lumtur dhe se si autorja thotë ”pa to jeta nuk do të kishte kuptim”.