Kristaq F. Shabani:KËTO DITË DEL NGA SHTYPI VËLLIMI I VEÇANTË POETIK "ME NJË TË RËNË TË LAPSIT"

KËTO DITË DEL NGA SHTYPI VËLLIMI I VEÇANTË POETIK "ME NJË TË RËNË TË LAPSIT" 
poezi dhe portrete

I PIKTORE- POETES FLUTURA R . MAÇI, TIRANË

“Botime Barleti”, 2019

Redaktor letrar: Prof. Kristaq F. Shabani
Art grafik: Dashamir Vraniçi
Në kopertinë: Virxhinia Selmani Daci
(me veshje nusërie, punim dore nga mjeshtre Hajrije Maçi)
Përzgjedhje e skicave: Tea Selmani
Drejt një harmonizimi e ndërlidhësi figurativo - stilistike të duetit talentor të shprehur

Mirë se të gjejmë, Ullmar

Mirë se të gjejmë, Ullmar                                                                                Norrqoping, 21. Mars 2019.

     Hamit Gurguri, anëtarëve të Qendrës Kulturore Shqiptare “Migjeni” ua propozoi idenë e tij:

   ‒ T’ia botojmë librat e zgjedhura të përkthyera e të krijuara të Ullmar Qvickut (Ulmar Kvikut)?