Prof.Dr -Ejup Ajdini: Dy botë me një libër Pas njëmbëdhjetë veprave letrare

  Shkruar nga , Prof.Dr -Ejup Ajdini                                                                                                                                                                                                       

Një vështrim real mbi përmbledhjen me poezi ,”Rrëke trimërie dhe Orteqe dashurie” të autorit, Ibrahim Abedini (Poeti Strugan)