Kadri Tarelli shkruan: MERITA THARTORI-KUÇI-Me një libër të ri: “Vdes të bëhem dritë”,

Kadri Tarelli shkruan:

                                                  MERITA THARTORI-KUÇI

                                          Me një libër të ri: “Vdes të bëhem dritë”,