Botime të reja

Ibrahim Abedini:Një vështrim kureshtar mbi librin ” Gishti mbi Ohër” i Shkrimtarit, Poetit, publicistit, veprimtarit dhe mbi të gjitha, atdhetarit të flaktë, Hamit Gurguri-t!

Një vështrim kureshtar mbi librin ” Gishti mbi Ohër” i Shkrimtarit, Poetit, publicistit, veprimtarit dhe mbi të gjitha, atdhetarit të flaktë, Hamit Gurguri-t!

                                    Shkruar nga, Ibrahim Abedini

                                    Shkrimtari dhe Poeti Strugan

Albert HABAZAJ: Koncepti i lirisë dhe patriotizmit në këndvështrimin e autorit Mihal Kalia në studimin monografik “Përqasje e çoroditur”

  Koncepti i lirisë dhe patriotizmit në këndvështrimin e autorit Mihal Kalia në studimin monografik Përqasje e çoroditur 

MSc. Albert HABAZAJ/ përgjegjës i Bibliotekës Shkencore “Nermin Vlora Falaschi”, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë