Informim

Styrelsen till AKC Migjeni i Borås har tagit beslutet att skjuta upp IX Borås Internationella Poesifestivalen ”Sofra poetioke Borås 2020” till maj 2020 då fler har hoppat av och vi inte ser att vi kan genomföra Poesifestivalen på ett bra sätt under rådande omständigheter.

Vi vill tacka all som bidragit med ett fantastiska dikter och hoppas verkligen att vi får tillfälle att ses till en hejdundrande Poesifestival ”Sofra popetike Borås 2020” i maj 2020 i Borås i Sverige!

Vi ber om ursäkt för detta

Styrelsen AKC Migjeni

Kryesia e QKSH ”Migjeni” në Borås ka marrë vendim që të shtyjmë Festivalin së IX Ndërkombëtar të Poezisë në Borås "Sofra poetioke Borås 2020" deri në maj të vitit 2020, kur më shumë poetë, adhurues të poezisë kanë kërkua shtyrjen e Festivalit pasi që nuk mund të performojmë në Festivalin e Poezisë në mënyrë të mirë në rrethanat aktuale.

Ne dëshirojmë të falënderojmë të gjithë ata që kontribua me poezi
fantastike dhe me të vërtetë shpresojmë se do të kemi mundësinë për tu parë në
një Festival mahnitës të poezisë "Sofra popetike Borås 2020" në maj
2020 në Borås-Suedi!

Kërkojmë ndjesë për këtë

Kryesia e QKSH Migjeni