Opinione

Bashkim Saliasi: TË MENDUARIT KRITIK NË LËNDËT E SHKENCAVE NATYRORE

TË MENDUARIT KRITIK NË LËNDËT E SHKENCAVE NATYRORE

Kërkimet kanë treguar se grupet heterogjene të nxënësve janë më të përshtatshëm për të organizuar veprimtari të të nxënët në bashkpunim, pasi ato rritin shprehit e bashkëpunimit dhe ndikojnë ndjeshëm dhe në rritjen e rezultateve të secilit nxënës.