Erik Hans Tunmanin për shqiptarët

      Den 08.09.2019 13,02 h.

 

     Ullmar frågade Hamit angående hans översättning av Erik Hans Thunmanns verk?

­     ‒ Varför tog du på dig den svåra uppgiften att översätta hans verk om albaner?

      ­‒ Det var min önskan att kasta ljus och närma hans verk till svenskarna och albaner för länge sedan, just p g a detta som är det svårt. Jag tror att du dela min åsikt, att det är viktigt och värd att brottas med. Jag vet att det är svårt och tätt, men utom Ullmar Qvick ingen annan skulle få redigera detta arbete. Du bekräftade en lång tid ditt tålamod, tillgivenhet och kunskap för albansk kultur, språk och historia. Du är en inspirations-källa för AKC Migjeni, som vi ofta framträder vart som helst och citerar dig med stolthet. Jag tror vi återupplivar Erik Hans igen för Sverige?! Det är krona av hans mödosamma och svåra arbete då. Jag är tacksam för dina korrigeringar. Med dig, vi känner oss modigare än annars som vi albaner gör ensamma... Ha en fin och rik vecka...     

Hjärtliga hälsningar; Hamit Gurguri

 

Bäste Hamit!                                                        Den onsdag 9 oktober 2019 14:43:52


       Nu ska jag berätta något som gör dig stolt (och stoltheten delar du med Sokol):
För några år sedan ville jag sprida kunskap om Erik Hans Thunmann och hedra hans minne. Det gick inte alls.
        Jag tog kontakt med Södermanlands nation vid Uppsala universitet.
Nej, de hade inget intresse för Thunmann fastän han var tidig forskare från Södermanland och studerade i Uppsala. Att han var en av de första som förstod folkens historia och etniska samband på Balkan under antiken brydde de sig inte om.

     Jag kontaktade också hembygdsföreningen i Toresund, den plats där Thunmann föddes och växte upp. De tog upp mitt förslag om att vara med och skapa en minnesskrift om honom.
Deras beslut på föreningsmöte: Vi tänker inte delta i ett sådant projekt.
Så går åren. Ett par albaner i Sverige med starka intressen för kulturella relationer mellan den albanska och den svenska världen sätter igång med översättning av Thunmans vetenskapliga arbete om albaner och valacker.

Jag är glad över deras initiativ och samtidigt ledsen över en sådan svensk likgiltighet. Nu ska jag trots problem kring denna översättning korrigera den och bidra tillsammans med de albanska kamraterna, eftersom jag vill visa att alla svenskar inte är likgiltiga för Thunmans verk. Han bokstavligen arbetade ihjäl sig.

       Det behöver vi inte göra men vi vill hedra hans minne. 

 

Ullmar Qvick

 

                                       Me 08.09.2019 13,02 h.

    Ulmari e pyeti Hamitin lidhur me përkthimin e veprës së Erik Hans Tunmanit:

   ‒ Pse e more detyrën e rëndë  ta përkthesh veprën aq të vështirë për shqiptarët?

­    

      ­‒ Kjo ishte dëshire e imja e kamotshme të hedhi dritë mbi veprën e tij duke ua afruar punën dhe veprën e tij suedezëve dhe shqiptarëve, mu për atë se është e vështirë. Mendoj se edhe ti ndan pikëpamjen time, se është me vlerë të kacafytemi me të. Unë jam i vetëdijshëm se është e vështirë, por pos dorës së Ulmarit, këtë vepër nuk do ta redaktoi askush tjetër as këtë punë. Ti ke dëshmuar  një kohe të gjatë durimin, besnikërinë dhe diturinë për kulturën, gjuhën dhe historinë shqiptare. Ti ishe burim inspirimi për QKSH ”Migjeni”, që ne me krenari e shprehim, e citojmë kudo dhe kahdo që prezantohemi. Më duket sikur e ringjallim Erik Hansin sërish për Suedi?! Kjo është kurora e punës së tij të hershme, të vështirë dhe të mundimshme. Unë të jam mirënjohës për redakturën dhe korrigjimet tuaja. Me ty, ne ndjehemi më të guximshëm, se kur ne shqiptarët kryejmë punë vetëm... Të keni javë të këndshme.   

Të fala të përzemërta; Hamit Gurguri

Image removed.

I nderuari Hamit,                                                                           9. tetor 2019 - 14:43:52


    Tani do të tregoj diçka që mund të bëj ty krenar (e krenarinë ti e ndan me Sokolin):

    Para disa vjetësh, unë dëshiroja të shpërndaja njohuri për Erik Hans Tunmanin për të nderë dhe në kujtim të tij. Ajo punë nuk vajti mirë.

     Vura kontakt me studentët e Södermanlandit pranë Universitetit të Upsallës. Jo, ata nuk shfaqën asnjë interesim për Tunmanin, ani ai ishte shkencëtar i Söderman-landit dhe studionte në Upsallë. Se ai ishte një nga të parët që hulumtoi historinë e popujve dhe ndërlidhjet etnike në Ballkan gjatë antikës, nuk u bezdis askush për të.

     Unë poashtu kontaktova shoqatën lokale për ruajtje të trashëgimisë kulturore në Toresund, ai vend ku Tunmani lindi dhe u rrit. Ata e pranuan propozimin tim të jenë bashkë dhe të krijohet ndonjë shkrim përkujtimi për të.

     Vendimi gjatë një takimi ishte: Nuk mendojmë të marrim pjesë në projekt të tillë. 

     Kështu kaluan vitet. Disa shqiptarë në Suedi, me ndjenjë të fuqishme interesimi për relacionet kulturore në mes të botës shqiptare dhe suedeze ia filluan përkthimit të punës shkencore të Tunmanit për shqiptarët dhe për vllahët.

     Unë jam i gëzuar për këtë iniciativë, por njëkohësisht i mërzitur për gjakftohtësinë e tillë suedeze. Tani, përkundër problemeve me këtë përkthim të korrigjohet dua të kontribuoj bashkë me shokët shqiptarë, pasi dua të dëshmoj se të gjithë suedezët nuk janë gjakftohtë për veprën e Tunmanit. Ai, thënë thjeshtë u mbyt së punuari.

     Ne nuk duhet të pësojmë aq për t’i bërë nderim dhe për ta kujtuar atë.

 

Ulmar Kvik (Ullmar Qvick)

Image
f