Sokol Demaku : Ditët e Shkrimtarëve të Suedisë Perëndimore në Alingsås

     Sokol Demaku

       Ditët e Shkrimtarëve të Suedisë Perëndimore në Alingsås

      E pranishme edhe e madhje shoqatë kulturore me vlera kombëtare si e kemi cekur edhe shumë herë më parë Ambasadorja e gjuhës, kulturës dhe traditës shqiptare në Suedi, Qendra Kulturore Shqiptare ”Migjeni” nga Borås, e cila edhe u shperblya për punën  dhe aktivitete e saja me vlera kulturore me 10.000 SEK.

      Në organzim të  Entit të kulturës së regjionit Perëndimor të Suedise ”Kulturen i väst” në komunën e vogël pitoreske të Alingsås u mbajtën Ditët e Shrkimtarëve të Suedisë Perëndimore në të cilën morën pjesë poetë, shkrimtar, përkthyes, ilustrator nga ku regjion të cilët janë aktiv në jetën letrare, por në këtë manifestim të madh kulturor e letrarishin të ftuar edhe organizatorë të manifestimeve kulturore e letrare si bibliotekarë, edukatorë, koordinatorë kulturorë, sekretarët e kulture si dhe shoqata kulturore. Si u tha nga organizatorët qëllimi ishte të frymëzojnë organizatorët për më shumë ngjarje letrare në rajon. Por edhe qëllimi ishte që ky të jetë një vend i ri takimi për organizatorët dhe potët, ilustratorët, shkrimtarët me mundësi bashkëunimi dhe për t'u prezentua sa më shumë para lezuesve.

      U tha se kanë mbledhur një numër autorësh aktualë të Suedisë Perëndimore, të cilët do prezantojnë veprat apo projekteve të tyre më të fundit. Këta autorë krijojnë në letërsinë për fëmijë dhe për të rritur, letërsinë artistike, përkthime.

Pastaj qëllimi ishte që krijuesit të jenë në kontakt me organizatyorët e jetes kulturore në menyrë që së bashku të krijojnë një agjendë e cila do të jetë frytëdhenëse në të ardhmen dhe ku lexuesi do jetë në piadestal.

      U dhanë edhe informacion për mbështetjen që ofrojnë oragnizatorët e këtij tubimi dhe për sistemet rajonale të mbështetjes që synojnë organizatorët dhe autorët. Pra ky ishte një vend takim i krijuesve dhe organziatëreve të manifestimeve kulturore me mundësi krijimi të lidhjeve të reja mes tyre në menyrë që në të ardhmnen të jenë më të suskeshëm.

      Gjatë ditës u dha edhe infromimi se në përfundim të seminarit do të dihet se cilat 10 komuna/organizatorë - shoqata që janë regjistruar dhe janë prezent në manifestim, kush prej do të marrë një rezervim autori me vlerë deri në 10,000 SEK. E për ta marrë këtë cmim, duhet të ishe i pranishëm në aktivitet, e përfaqësuesi i QKSH Migjeni ishte në mesin e mbi 100 të pranishmëve në këtë datë madhështore për librin dhe letërsinë.

      Ne u ndalem në këtë aktivitet sepse në këtë manifestim ishte e ftuar edhe Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni nga qyteti Borås, e vetmja shoqatë kulturore e huaj e cila dhe u shpreblya me shumën prej 10 000 koronash për organzimin të një Punëtorie shkrimi me një poet apo shkrimtar në mënyrë që fëmijët e moshavet ë shkollave fillore të kenë kontakt me autor të ndryshëm dhe tek ata të krijohet shprehia e leximit dhe shkrimit.

Image
2