Slavka Marinovsaka:Poezi

Slavka Marinovsaka

-Plovdiv - Bulgaria

БЕЗСЕЗОННА ЖЕНА

-Seasonless woman

Като вятър-кръстител,

като жива вода

преминавам през дните

– безсезонна жена!

Нямат възраст очите,

няма възраст гласът.

Невъзможно боите смесва

– бяг по роса,

изумително чисто,

неподкупно дете.

А понякога бистро

ме населва момче...

Сепвам с камък водата,

и с неженски похват

овладявам юздата на живота

– луд ат! Нямам възраст.

Момиче

– неизбродно небе,

ах, защо ли обича

свойто старо момче?

Осмо, първо ли чудо?

Сътворявам света!

В мен палитрата лудо

смесва жал с резеда.

Царствена, ежедневна,

само в празник – жена!

Ту светкавица гневна,

ту потайна луна,

дъжд жадуван, пътека,

безпощадна слана,

полегата, нелека,

съмване, здрачина...

Като вятър вестител,

като жива вода,

преминавам през дните

– безсезонна жена!

Image
s