Prozë

Kumrie Avdyl Shala:Tregim

Kumrie Avdyl Shala

E KE APO SE KE MIK

   Mikun e mirë ruaje, kujdesu për atë sikur se, ustai që kujdeset për ndërtimin e Kalas.

Kalasë i kushton kujdes e kohë për gëdhendjen e gurëve në forma te ndryshme që t´i radhiten me kujdes gjatë ndërtimit të mureve te saj.

Që të jetë e qëndrueshme Kalaja, ndërtimet e mureve duhet të jenë të forta, te sigurta për banim në mbrendësinë saj dhe te ketë jetëgjatësi.

Ndue Lazri:Tregim

Ndue Lazri

                                      ZANA  E  KROJEVE

                        (Vajza që vrau pashanë turk)

                                      -Tregim-