Sh. B. “Europrint” botoi studimin “Autoktonia e Shqipërisë Jugore, Enigma e shekujve” i autores Vilhelme Vrana Haxhiraj

 Sh. B. “Europrint” botoi studimin “Autoktonia e Shqipërisë Jugore, Enigma e shekujve” i autores Vilhelme Vrana Haxhiraj

Ky shkrim u dedikohet të gjithë studiuesve të huaj dhe vendas që me këmbëngulje kanë kërkuar dhe kanë pranuar realitetin rreth autoktonisë së shqiptarëve dhe gjuhës shqipe, si dy elementë të lashtësisë, të cilët janë  zanafilla e formimit të kombeve dhe gjuhëve të Evropës. Autorja