FESTIVALI NDERKOMBËTAR i POEZISË në Borås ”SOFRA POETIKE 2020”

INTERNATIONELLA POESIFESTIVALEN I BORÅS ”SOFRA POETIKE 2020”

(Poesibordet 2020)

ALBANSKT KULTURCENTER ”MIGJENI” I BORÅS, STADSBIBLIOTEKEN I BORÅS och UNGDOMS CENTER ”ALBKOS” I HÄSLEHOLM

O R G A N I S E R A R

NIONDE POESIFESTIVALEN I BORÅS

”SOFRA POETIKE 2020”

TID: LÖRDAG, DEN 28.03.2020 KL. 11.00.

PLATS: STADSBIBLIOTEKEN I BORÅS    

                                         VÄLKOMNA

POETER OCH POESI VÄNER FRÅN SVERIGE OCH EUROPA

 

VARJE INTERESERAD, SENASTE DEN 30.01.2020 SKA SKICKA TRI POESIER (I ORIGINAL) I E-POST: dituria@live.se

Varje deltagare kan träda fram och läsa bara en dikt

 

   Vi ska utge antologin med anmälda dikter

 

 

FESTIVALI NDERKOMBËTAR i POEZISË në Borås ”SOFRA POETIKE 2020”


Qendra kulturore shqiptare “Migjeni” në Borås,nBiblioteka e qytetit Borås dhe Qendrën e të rinjve ”Albakos” në Hässleholm;

 

                                                         O R G A N I Z O J N Ë

FESTIVALIN E IX NDERKOMBËTAR TË POEZISË në Borås – ”SOFRA POETIKE 2020”

Dita e shtune, 28.03.2020 – ora 11.00.

Vendi: Biblioteka e qytetit Borås

 

Mirë se na vini;

Poetë e dashamirë të poezisë nga Suedia dhe e tërë Evropa

 

Çdo i interesuar, më së voni deri me 30.01.2020 të na i dërgoi nga tri poezi (në origjinal) në:

dituria@live.se

Secili pjesëmarrës mund të lexoi vetëm një poezi

 

       Do të botojmë antologjinë e poezive të paraqitura.