Prezentim libri

Me 20.04.2018 ne ora 18.00 në Pallatin e literaturës në Göteborg, Rr. Heurlins plats 1. bëhet prezentimi i tetë (8) romaneve në gjuhën suedeze të shkrimtarit tonë Hamit Gurguri. Për të njejtat do të paraqiten recenzionet para artdashësve suedezë e shqiptarë. Për pjesëmarrës do te shtrohet një koktel.
Mirë se vini.
Organizatorët:
Qendra e shkrimtarve për perendim në Göteborg,
Qendra kulturore shqiptare "Migjeni" nga Boråsi dhe 
Shshash "Papa Klimenti XI - Albani".

Shpresojmë se do të kaloni mirë në këtë takim të rrallë letrar.

Image
h