PËR TË SHTATËN HERË MË RADHË MË 31 MARS 2018 "SOFRA POETIKE BORÅS 2018" NDËR FESTIVALET MË TË MËDHA TË POEZISË NË BORÅS ME MBI 150 PJESËMARRËS DHE MYSAFIRË TJERË

Sokol Demaku


PËR TË SHTATËN HERË MË RADHË MË 31 MARS 2018 "SOFRA POETIKE BORÅS 2018" NDËR FESTIVALET MË TË MËDHA TË POEZISË NË BORÅS ME MBI 150 PJESËMARRËS DHE MYSAFIRË TJERË


Në organizim të Qendres Kulturore Shqiptare Migjeni në Borås të Suedisë për të shtatën herë me radhë në 31 mars 2018 organizohet Festivali i Poezisë "Sofra poetike Borås 2018". Këtë vit në festival kanë derguar poezitë e tyre 64 poet nga trojet shqiptare dhe nga Suedia e që është një rritje e vet fesativalit, cka si duket organizatorin e ben krenar dhe të mendoj edhe më për vitetet e ardhme. Këtë vit në festival sipas organziatorit ka poetë të cilët punimet e tyre do prezentojnë në disa gjuhë e ndër to në gjuhën suedeze, shqipe, kurde, turke, islandeze, ceke, bullgare cka ia shton vlerën vet Festivalit. Nga 64 poet të paraqitur me punimet e tyre në Festival 24 do jenë prezent në ditën  e festivalit. Oragnizatori ka ditë që në dritë ka nxjerrë edhe një Antologji me poezi të autorëve pjsëmarrës në Festival, e cila Antologji do u dhurohet poetëve dhe pjesëmarrësve të Festivalit në 31 mars.
QKSH Migjeni dhe Shoqata e shkrimtarëve shqiptar në Suedi për punimet me të mira do shpërblejnë poetët me cmime ku  katër cmime do ndaj secili. Do shpallet edhe librin me të mirë botuar mes dy festivaleve për poezi, novelë dhe romanin  me të mirë

Image
f